Оформлення заповіту

Кожному законом надано право вільно, з власної волі розпоряджатися своїм майном і навіть визначати його долю в майбутньому. Під вільним розпорядженням майном розуміється визначення подальшої його долі, навіть після смерті власника. Багато хто задається питанням, як залишити своє майно бажаним спадкоємцям і, як наслідок, намагаються більше дізнатися про те, що таке заповіт і як правильно його скласти. Перш за все, поговоримо про те, що таке заповіт.
Заповіт – це особисте розпорядження заповідача, в якому визначається подальша доля його майна. Таке розпорядження стане заповітом, якщо воно буде складено з дотриманням певної форми. Така форма визначена як нотаріальна з реєстрацією в спадковому реєстрі. Тому якщо Ви вирішите просто на листочку паперу визначити своїх спадкоємців, або позбавити когось із родичів спадщини, це не буде вважатися заповітом. Розпорядження на випадок смерті не може визначатися через поняття договір, оскільки на відміну від останнього, воно висловлює одностороннє волевиявлення спадкодавця, а спадкоємці висловлюють свою волю вже при прийнятті спадщини або відмову від нього. Спадкодавець завжди може скасувати заповіт, змінити його текст або скласти новий, в такому випадку попереднє автоматично втрачає свою силу.
Хто може скласти заповіт? Заповіт має право скласти будь-яка людина, яка досягла повноліття. Заповіт підписується одноосібно, оскільки виражає волю однієї людини. Винятком може послужити заповіт подружжя, про який ми поговоримо пізніше.
Так як в заповіті виражається воля спадкодавця, законодавець віддає перевагу такому виду спадкування. Це означає, що спадкування за законом настає лише за відсутності заповіту. У спадкодавця є право визначити своїм спадкоємцем родича, або ж зовсім сторонню людину, юридичну особу, територіальну громаду і навіть державу. Тварини в Україні спадкоємцями не визнаються. Кількість спадкоємців, позначених в заповіті, значення не має, спадкоємець може бути єдиним або їх може бути кілька. Спадкодавець в праві як залишити спадок, так і позбавити кого-небудь з числа своїх родичів права на нього, за винятком тих, хто має обов’язкову частку у спадщині.
Незважаючи на те, що заповіт досить простий документ існують різні його види, які використовуються для досягнення різних цілей. Поговоримо про ці види більш докладно.


Заповіт з умовою

Заповіт з умовою – це розпорядження, що містить умову, яку повинен виконати спадкоємець, перш ніж отримати майно, яке йому належить. Обов’язкова вимога до цієї умови така: вона повинна бути законною, чітко визначеною в заповіті і не суперечити моральним засадам суспільства. Головна відмінність такого заповіту в тому, що тільки виконання умови, позначеного в ньому, дає спадкоємцям право на отримання спадщини. Така умова повинна існувати (бути виконаною) до смерті заповідача або безпосередньо в день відкриття спадщини. При оформленні спадщини за заповітом з умовою нотаріус перевіряє чи існувала умова на момент відкриття спадщини, а також вимагати від спадкоємців документи, які підтверджують цей факт.


Заповіт подружжя

Заповіт подружжя – вид заповіту, призначений для захисту інтересів подружжя, які перебувають у зареєстрованому шлюбі. Такий заповіт складається і підписується чоловіком і дружиною одночасно, і тільки на те майно, яке знаходиться в їхній спільній власності. Особливість в тому, що в разі смерті одного з подружжя майно переходить до другого і нотаріус накладає заборону на відчуження майна, зазначеного в заповіті. Спадкування за заповітом подружжя можливо тільки після смерті обох з подружжя.
Чим цей заповіт відрізняється від звичайного, зрозуміло. У багатьох виникає питання: для чого ж придумано заповіт подружжя? Для того щоб спільним майном подружжя розпорядилися за спільною згодою і той з подружжя, який пережив іншого не міг не стримати волю іншого і передати майно не тій людині. Наприклад, у чоловіка і дружини є діти від попередніх шлюбів і вони вирішують поділити своє майно між дітьми порівну. За умови, що подружжя складають спільний заповіт, той з них, хто помре раніше впевнений, що інший не зможе оформити майно тільки на своїх дітей, при цьому залишивши дітей померлого ні з чим. Крім цього, той з подружжя, що пережив, отримує право на спадщину без побоювань, що діти померлого можуть будь-яким чином позбавити його майна. Скасувати такий заповіт можна тільки за спільною згодою подружжя за їх життя.


Заповіт з підпризначенням

Як відомо, коли спадкоємець за заповітом відмовився від спадщини, пропустив термін для її прийняття або помер раніше, ніж сам заповідач, спадкування відбувається за законом. Для запобігання таких випадків існує заповіт з підпризначенням. Вибір цього виду заповіту дає заповідачу гарантію, що спадщина отримають саме особи, зазначені в заповіті. Заповіт з підпризначенням використовується для перестраховки заповідача на той випадок якщо спадкоємець, зазначений у заповіті, відмовиться від спадщини, не прийме або не встигне прийняти спадщину. Тобто заповідач призначає іншого, можна сказати запасного спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті з якихось причин не вступить у спадок.


Секретний заповіт

Секретним вважається заповіт, який посвідчується в установленому законом порядку, але без ознайомлення з його змістом. На відміну від звичайного, секретний заповіт не може бути посвідчено секретарем, головою селищної ради або іншою уповноваженою особою, оскільки це відноситися тільки до компетенції нотаріуса. Особі, яка бажає скласти такого роду заповіт, потрібно принести вже готовий його текст до нотаріуса в заклеєному конверті зі своїм підписом. Нотаріус, в свою чергу, засвідчує його, скріплює печаткою і поміщає ще в один конверт, який підлягає опечатуванню.. При цьому важливою умовою є те, що вся процедура відбувається в присутності самого заповідача.
Даний заповіт зберігається у нотаріуса до моменту, поки він не отримає інформацію про відкриття спадщини, після чого призначається день, коли буде оголошено воля померлого. Про дату оголошення секретного заповіту нотаріус повинен повідомити передбачуваних спадкоємців (тобто членів сім’ї та родичів померлого). Зробити він це може двома способами. Перший (який простіший) – повідомити їм особисто, якщо відомо їх місце проживання або реєстрації. Другий – дати оголошення в засобах масової інформації (наприклад, місцевій газеті).
Важливим нюансом процедури оголошення секретного заповіту є те, що воно має оголошуватися в присутності двох свідків. Після прочитання заповіту нотаріусу необхідно скласти протокол, який підписують свідки і всі присутні при цьому, як підтвердження того, що нотаріусом були дотримані всі необхідні умови.
Якщо підсумувати все вищевикладене, то можна прийти до висновку, що головна мета, яку переслідує заповідач, вибираючи для себе саме такий вид заповіту, це максимально зберегти в таємниці його останню волю, захистити її від втручання сторонніх осіб та нотаріуса. Тому складно судити в глобальному плані про плюси і мінуси секретного заповіту, адже тут потрібно відштовхуватися лише від своїх внутрішніх спонукань і вибирати найбільш підходящий для Вас варіант.
Якщо Ви прийняли рішення оформити саме такий заповіт, важливо знати, що текст заповіту має бути максимально зрозумілим. В іншому ж випадку, якщо спадкоємці не домовляться між собою про те, як вони будуть його трактувати, виникне необхідність звернення до суду. Тому перед складанням заповіту потрібно отримати кваліфіковану консультацію юриста, який розповість Вам про основні моменти оформлення заповіту і збереження таємниці його змісту.


Заповідальний відказ

Розпорядження спадкодавця, яким він покладає на своїх спадкоємців обов’язок вчинити дії майнового характеру на користь третіх осіб називається заповідальним відказом (легатом). Наприклад, якщо до спадкоємця переходить право власності на будинок, заповідач може покласти на нього обов’язок надати комусь право користування цим житлом. Особливість легата в тому, що він зберігається навіть у разі зміни власника і продажу майна щодо якого він встановлений. Відказ нерозривно пов’язаний з особистістю його одержувача і тому останній не може його ні продати, ні передати у спадок.
Спадкодавець може зобов’язати спадкоємців зробити і інші дії немайнового характеру, наприклад, щодо форми здійснення похоронного ритуалу. Також заповідальне розпорядження може покладати на спадкоємців вчинення певних дій для досягнення суспільно корисної мети. Наприклад, якщо спадкодавець заповідав зоопарк, то він може зобов’язати спадкоємців надати невизначеному колу осіб право відвідувати цей зоопарк. Особливість заповідального розпорядження в тому, що право вимагати від спадкоємця його виконання може невизначена кількість осіб.


Заповідальне розпорядження

Говорячи про спадкування такого виду майна, як вклад у банку, слід сказати, що законами України передбачено, право вкладника розпорядитися внеском двома способами: 1) скласти заповіт; 2) самостійно зробити відповідне розпорядження банку на випадок смерті. Незалежно від того, який спосіб розпорядження вибере вкладник, право на вклад все одно буде входити до складу спадщини. Важливим моментом є й те, що заповіт щодо банківського вкладу, якщо воно складено пізніше, скасовує розпорядження частково або повністю. Наприклад, якщо вкладник зробив розпорядження банку на випадок смерті, а потім склав заповіт щодо цього ж вкладу -заповіт скасовує це банківське розпорядження.


Сервітут в заповіті

Одним з прав заповідача щодо розпорядження майном є можливість встановлення в заповіті так званого сервітуту. Цей термін прийшов до нас з римського права і в перекладі з латинської означає «рабство речі» або «служіння речі». Сервітут дає право користування річчю незалежно від того хто є її власником. Встановлюється сервітут для нерухомості та земельних ділянок і може мати як загальний, так і особистий характер. Тобто може встановлювати право користування, наприклад, земельною ділянкою конкретній особі або невизначеному колу осіб.


Які документи Вам знадобляться*:

1) паспорт заповідача;

2) ідентифікаційний номер заповідача;

3) свідоцтво про шлюб;

4) документи на нерухомість.

* Перелік документів є приблизними і може доповнюватися в залежності від ситуації.

Наша пропозиція:

Фахівці ЮК «Спадкоємець» більше 6 років працюють в сфері цивільного права, в області нотаріального оформлення, зокрема. Наші юристи допоможуть з вибором виду заповіту, який підійде під Вашу ситуацію, підберуть надійного нотаріуса, який правильно і без помилок складе заповіт. Гарантуємо, що при співробітництві з нами Ви можете бути впевнені в результаті.

Що Ви отримуєте в результаті:

  1. детальну консультацію фахівців щодо процедури та вартості складання заповіту;
  2. складання проекту заповіту;
  3. оформлення заповіту у нотаріуса;
  4. гарантію того, що Ваш заповіт буде складено правильно і відповідно до закону.

Додаткові послуги

Назва послуги
Консультація щодо вибору виду заповіту
Заповіт на все майно
Заповіт на конкретне рухоме / нерухоме майно
Заповіт на одного спадкоємця
Заповіт на кількох спадкоємців
Оформлення заповіту при свідках
Заява про скасування заповіту
Скасування заповіту та видалення запису про нього зі спадкового реєстру
Організація виїзду нотаріуса на будинок, в лікарню, в офіс
Організація виїзду нотаріуса в СІЗО
Підписання заповіту іншою особою
Замовити послугу
Оформіть заявку на сайті, ми зв'яжемося з вами найближчим часом і відповімо на всі запитання.
Повернутись до списку